Energyvet

Energyvet

*** „Zvířecí i lidský organismus musíme vnímat jako jeden celek. V něm neexistuje ani zdraví, ani nemoc. Pouze harmonie a disharmonie. Hledáme příčiny vychýlení z rovnováhy a jemným ovlivňováním  navracíme tělu přirozenou sílu a vitalitu.“ ***

Ne vše lze v životě řešit klasickou medicínou. A právě jako doplněk té klasické léčby používám preparáty firmy Energy. Její produkty jsou vyrobeny s respektem k principům tradiční čínské medicíny, s využitím nejnovějších poznatků fytoterapie, aromaterapie a homeopatie. Přípravky působí na organismus ve dvou úrovních – přírodní účinné látky ovlivňují nejen tělesné orgány, ale také řídící podkorová centra v mozku. Dochází tak k zesílení léčebného účinku přítomných přírodních látek a k celkové harmonizaci organismu.

Základ nabídky tvoří hlavní preparáty Pentagramu. Pět přípravků, reprezentujících pět základních elementů: Dřevo (Regavet), Oheň (Korovet), Zemi (Gynevet), Kov (Virovet) a Vodu (Renovet). Jako celek se vzájemně doplňují, vyrovnávají a společně vytvářejí systém pro účinnou regeneraci celého těla. K hlavním preparátům náleží dva preparáty doplňkové (Kingvet, Etovet). Všechny tyto preparáty nesou bioinformaci, která (formou specifického homeopatika pro daný preparát)  doplňuje jeho účinky do jednoho účinného komplexu.  Další pomocné preparáty (Skelevet, Omegavet, Fytovet, Annovet, Imunovet, Audivet, Cytovet, Epivet)  poskytují materiál pro působení hlavního preparátu a jsou s nimi i vzájemně mezi sebou libovolně kombinovatelné.

Vždy je lepší se o nasazení preparátů poradit. Hlavní preparáty se většinou užívají 3 týdny, poté následuje 1-2 týdny pauza. Pauzy v podávání regeneračního preparátu jsou stejně důležité jako samotná aplikace. V jiném případě si tělo zvířete zvykne na aplikaci preparátu a ten přestane působit anebo dokonce se tělo zvířete tomuto preparátu bude bránit. 

Hlavní preparáty (Virovet, Renovet, Regavet, Korovet, Gynevet, Etovet a Kingvet) mají funkci startéru. Podávání startuje přirozené pochody v organismu, které po ukončení podávání dále pokračují. Předčasné nasazení jiného preparátu může tento proces zastavit a dokonce v některých případech vrátit proces do podoby před započetím regenerace. Pomocné preparáty toto omezení nemají, je možné je používat i dlouhodobě, ale s týdenními přestávkami pro zamezení ztráty účinku. 

 

Více o jednotlivých preparátech na stránkách www.energyvet.cz nebo www.energy.cz.

Pro individuální rady mě kontaktujte.